Kordil

Kordil Geodesy Tools (KGT)

Kordil Geodesy Tools (KGT)

Kordil Geodesy Tools (KGT)

KGT bir jeodezik hesaplama programdır. Yazılım birçok koordinat sistemini diğerine çevirirken aynı zamanda parametre hesaplama yazılımıdır. Hesaplanan parametreler en küçük kareler yöntemine göre dengelenir ve hata ayıklama raporları mevcuttur. Dönüşümler iki yönlü olarak gerçekleştirilir. Yazılımın tüm kodları Kordil tarafından yazılmıştır.

Program Modülleri

 • ECEF Transformasyonu: Herhangi bir elipsoid koordinatlarını diğer bir elipsoide ait kartezyen koordinat sistemine dönüştürür. Dönüşüm 7 datum transformasyon parametresi üzerinden yapılır.
 • Datum Transformasyonu: Farklı iki datuma ait elipsoid koordinatları, datum transformasyon parametrelerini kullanarak birbirine dönüştürür.
 • Transverse Mercator / Universal Transverse Mercator / Gauss Kruger projeksiyonu: Herhangi bir datumdaki elipsoid koordinatları, diğer bir datumdaki projeksiyon (grid) koordinatlarına dönüştürür (veya tam tersi).
 • Dönüşüm parametreleri belli fakat farklı datumlardaki iki kartezyen koordinat sistemini birbirine dönüştürür.
 • 2B Afin Transformasyonu: Fotogrametride de sıkça kullanılan en kapsamlı ve 6 parametreli düzlem transformasyondur. Modül hem parametre hesaplar hem de dönüşüm yapar. Parametre hesaplaması en küçük kareler yöntemine göre yapılarak, dengeleme raporu da oluşturulur.
 • 2B Benzerlik Dönüşümü: Bu transformasyonda dik eksenlerin olduğu varsayılan 2 adet düzlem koordinat sistemi birbirine dönüştürülür. Özellikle inşaat sahaları için, projeksiyon koordinatlarını, projeksiyon hatalarından arındırılmış saha koordinat sistemine dönüştürmek için uygun bir dönüşümdür (veya tam tersi). Bu da hem parametre hesaplar ve raporlar, hem de dönüşümü yapar. İki projeksiyon sistemi için 2B Afin kullanılır.
 • Datum Parametre Hesaplaması: Her iki datumda bilinen ortak noktalar kullanılarak 7 adet dönüşüm parametresi hesaplanır. Dönüşüm parametreleri WGS-84 referans alınarak hesaplanır. Burda da dengeleme kullanılarak parametreler hesaplanır ve raporlanır.
 • SonarMagic: Time stamp konum verileri ile sensör verilerini milisaniye hassasiyetinde birbirine hizalamak için kullanılan bir modüldür. Gerçek zamanlı hesaplamalarda özellikle konum verisi ekstrapole edildiğinden burada sadece enterpole edilerek çok daha gerçekçi ve hassas sonuçlar elde edilmektedir.
 • Filtre: Bir ASCII mesajın içeriğinde içinde bulunan belli bir mesajı ayıklamak için kullanılmaktadır. Ayrıca ODC mesajının ayıklanması ve koordinatların z değerleriyle bütünleşmesini sağlar.

  Program Demosu

  Program Kordil Batimetri Studio ile birlikte kurulmaktadır.