Jeofizik Mühendisliği ve Yeraltı Araştırmaları

Kordil ana faaliyet alanı olan kıyıötesi araştırmalar kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde bir çok proje için kendi ekibi ve envanterinde bulunan cihazları ile jeofizik ölçümleri başarı ile gerçekleştirmektedir. Kıyı ötesi yapılar, limanlar, balıkçı barınakları, köprüler, boru hatları, altyapı projeleri ile mühendislik ve araştırma projeleri için sığ sulardan, derin denizlere varıncaya kadar irili ufaklı her türlü projenizde kıyıötesi jeofizik çalışmalarımızla sınır tanımadan ihtiyaçlarınıza cevap verecek nitelikte çözümler sunuyoruz.

Kıyıötesi jeofizik çalışmalarımızda sınır olmamasına karşın, karadaki jeofizik faaliyetlerimiz de küçümsenmeyecek derecededir. Bu aktiviteler çoğunlukla kaydı olmayan teknik altyapı hatlarının araştırılması olmasının yanı sıra altta listelenen alanların tamamında da araştırma yapmaya yetkin ve yeterliyiz.

  • Teknik altyapı hatlarının tespiti ve modellemesi
  • Maden saha araştırmaları
  • Tarihi eser araştırmaları
  • Patlamamış mühimmat araştırmaları

Teknik Altyapı Araştırmaları

Proje sahalarının içerisinde bulunan ve bilinmeyen hatların varlığının tespit edilmesi ve konumlarının belirlenmesi amacıyla ölçümler yapmaktayız. Bu kapsamda manyetik özelliğe sahip metalik veya iletken hatların tespiti yapılarak kayıt altına alınmakta ve olası riskler bertaraf edilmektedir. Zaman zaman herhangi bir manyetik özelliği olmayan plastik, polietilen, beton hatları da tespit etmekteyiz.

Bu yöntemle hasarsız ve kazı yapılmaksızın güzergahlar tespit edilerek ekonomik bir şekilde kayıt altına alınırlar.

Tarihi Eser Araştırması (ArkeoJeofizik)

İnşası planlanan köprü, otoyol güzergahları, maden sahası veya inşaat proje alanlarında toprak altında kalmış kültür miraslarının korunmasına yönelik olarak araştırma çalışmaları yapmaktayız. Çalışmalarımızda kültür mirasımızın zarar görmeyecek şekilde tespit edilmesi amacıyla sismik, elektrik, yer radarı (jeoradar) ve manyetik sistemler kullanmaktayız. Tespit edilen objeleri jeodezik konum verileri ile bütünleştirerek dokunmaksızın kayıt altına alıyoruz.

Maden Saha Araştırmaları

Yeni maden işletmesinin açılması veya mevcut sahanın geliştirilmesi maksadıyla maden rezervinin varlığının tespiti, dağılımının ve yöneliminin belirlenmesi amacıyla jeofizik ölçümler gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımızda araştırması yapılan cevherin özelliklerine göre sismik, elektrik özdirenç (resistivity), doğal potansiyel (SP), gravite, manyetik ve yer radarı ölçümleri kullanıyoruz. İki boyutlu ve üç boyutlu (2D ve 3D) modelleme çalışmaları sonrası rezerv hesabı yapıyoruz.

Patlamamış Mühimmat Kalıntılarının Araştırılması

Zaman zaman proje sahalarında askeri amaçla kullanılmış ya da terör, savaş vesaire sebeplerden dolayı kasıtlı veya istem dışı bırakılmış mühimmat kalıntıları bulunabilmektedir. Ülkemizde çok olmasa bile 2. dünya savaşı görmüş tüm alanlarda bu tip riskler bulunmaktadır. Bu tip alanlarda inşaat veya benzeri sivil çalışmalar yapılmadan önce mühimmat kalıntılarının araştırılması zaruri olabilmektedir. Gömülü halde toprak altında kalmış askeri mühimmat araştırmaları kapsamında yer radarı ve manyetik yöntemler kullanıyoruz. Aranan mühimmatın boyutuna ve kütlesine göre önceden planlanan hat aralıkları ile alanın taranmasının ardından hedef alanları tespit ediyoruz. Belirlenen hedeflerin kütlesi ve derinliklerinin hesaplandığı detaylı raporlar sunuyoruz.

Yer Radarı (GPR)

Mikrotremör (Microtremor)