Kurumsal Üyelikler

Ana faaliyet alanlarımız dahilinde, profesyonel üyeliğin yasal zorunluluk olması münasebeti ile, firmamız altta listelenen organizasyonlarda kayıtlıdır. Kayıtlar her yıl yenilenmekte olup günceldirler.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

Harita Mühendisleri Odası


Jeofizik Mühendisleri Odası

Jeofizik Mühendisleri Odası

İstanbul Ticaret Odası

İstanbul Ticaret Odası

Deniz Ticaret Odası

Deniz Ticaret Odası

İstanbul Sanayi Odası

İstanbul Sanayi Odası