Manyetik

Manyetometre araştırmaları için alanında lider kabul edilen çok yüksek çözünürlüklü sezyum deniz manyetometresi kullanmaktayız. Bu çalışmalarda sığ veya derin sulardaki geniş alanları, aramanın amacına göre planlanmış belirli hat aralıkları ile tarıyoruz. GPS ile konuma bağlı manyetik alan verilerini kaydetmek, veri işlemini yapmak ve haritalandırmak için gelişmiş yazılımlar kullanıyoruz. Veri işlemin ardından, manyetik verileri güvenilir şekilde modelleyerek manyetik alan haritalarını oluşturuyoruz. Cisimler manyetizma özelliklerine (cevher özellikleri ve kütleleri oranında) göre bu haritalarda, yer manyetik alanın toplam bileşeninde farklı oranlarda değişime neden olurlar. Bu farklılıklar haritalarda “anomali” olarak adlandırılır. Haritalarda, anomaliye sahip hedefleri belirleyerek, derinlikleri, boyutu ve yaklaşık kütlelerini hesaplayarak teknik raporlar sunuyoruz.

Deniz Manyetometre Ölçümleri

Envanterimizde bulunan sezyum deniz manyetometresinin boyutu küçüktür ve sığ veya derin sularda profesyonel araştırmalar için çeşitli esneklikler sunar. Küçük ve hafif olduğu için bir kişi tarafından kolayca konuşlandırılır ve çalıştırılır. Birkaç aerodinamik ağırlık bileziği eklenerek, sistem derin sularda ölçü alabilmek için hızlı bir şekilde 45 kg’dan daha ağır hale getirilebilir. Ayrıca manyetometreler yer içine herhangi bir ışın veya sinyal göndermezler. Bu nedenle pasif cihazlar olarak adlandırılırlar.

 

Sensörün deniz tabanına yakın olması ve hedefin doğru algılama aralığında kalması koşuluyla deniz tabanında veya taban altında gömülü halde bulunan büyük tonajlı gemilerden, 10 cm boyutlarında bir tornavidaya kadar hassas tespitler başarıyla yapılabilmektedir.

Kablo veya Boru Hattı Arama

Kablo, enerji nakil hatları, boru hattı ve derin deniz deşarj hatlarının aranması, mevcut durumlarının belirlenmesi ve takibi çalışmalarını gerçekleştiriyoruz.

Gemi Batığı ve Uçak Enkazı Arama Çalışmaları

Dağınık halde bulunan uçak enkazı ve gemi batığı tespitine yönelik çalışmalarda geniş alanların taranmasını uluslararası standartlarda gerçekleştiriyoruz.

Güzergah Belirleme

Güzergah belirleme çalışmalarında seçilen güzergah boyunca tabanda veya taban altında gömülü bulunan metal obje tespiti yapıyoruz.

Patlamamış Mühimmat (UXO) Arama

Her boyutta patlamamış mühimmat (UXO) aramaları yapmaktayız. Proje sahalarında zaman zaman yapılması zorunlu olan bu çalışma için olası risklerin önceden tespit edilip bertaraf edilmesi önemli bir adımdır.

Her Türlü Demir Metali İçeren Nesnelerin Aranması

Kıyı ötesi çalışmalarda denize düşerek kaybolan değerli envanter, araç, gereç veya çapa, zincir gibi her türlü metal nesnenin tespitini yapıyoruz.

Jeolojik Analizler ve Çevre Araştırmaları

Alternatif bir yöntem olarak taban yapısı ve morfolojisinin yorumlanmasına yardımcı olmak amacıyla geniş ölçekli jeolojik analizler ve çevre araştırmaları gerçekleştiriyoruz.

marinemagneticsonboard.pngmarine_magnetics_survey.pngmarinemagnetometeratsea.pngmarine_magnetic.png