Oşinografi ve Meteoroloji - MetOcean

Kordil deniz yapılarının tasarımına esas fiziksel oşinografi parametrelerin ölçülmesi, kimyasal etkileşimlerin tespit edilerek tasarıma destekte bulunması ve biyolojik canlılığın korunması tespit edilmesi amacıyla deniz ve iç sularda kısa ve uzun süreli oşinografik gözlemler yapmaktadır. Birkaç metre derinliğe sahip sığ sulardan, derin okyanuslara varıncaya kadar altta listelenen parametrelerin ölçümlerini gerçekleştirmekteyiz. Bu ölçümler sadece aletsel ölçüm olup herhangi bir laboratuvar analizi yapılmaksızın gerçek zamanlı ölçümlerdir. Aletlerle ölçülebilen parametrelerin yanı sıra, partner çevre labaratuvarları aracılığı ile başka parametreler de ölçülebilmektedir.

 • Sabit veya dinamik kullanılabilen akustik doppler ile akıntı hız ve yön ölçümleri
 • Dalga yönü ve yüksekliği ölçümü
 • Meteorolojik ölçümler
 • Su seviyesi (gelgit) yüksekliklerinin ölçülmesi
 • Su kolonunun iletkenlik, tuzluluk, sıcaklık ve derinlik, yoğunluk ve ses hızı profili
 • Fikoeritrin (mavi-yeşil su yosunları), klorofil A (mavi canlılar), renkli çözülmüş organik varlıklar, ışınımlı çözülmüş organik varlıklar
 • Floresin, rodamin, ham petrol, rafine yakıt, bulanıklık (türbidite), pH, çözülmüş oksijen, fotosentetik aktif radyasyon

Fiziksel Oşinografi; Akıntı Hız ve Dalga Ölçümü

Proje sahası ve çevresinde akıntı rejimini belirlemek amacıyla inceleme alanında akustik dopler akıntı ölçme sistemleri kullanıyoruz. Su tabanına, şamandıra sistemine hatta yanal bir duvar yüzeyine monte edilebilen akustik dopler akıntı ve dalga ölçüm sistemlerimiz mevcuttur.

 • Nehir ve derelerde akıntı hız ve yönlerinin ölçümü
 • Nehir, dere ve kanallarda deşarj miktarının ölçümü ve izlenmesi
 • Statik dinamik akıntı hız ve yönlerinin ölçümü
 • Dalga yüksekliği ve yönünün ölçümü

Fiziksel Oşinografi Parametreleri

Deniz suyunun basınç fiziksel özelliklerini belirlemek amacıyla yapılan ölçümlerdir. Bu ölçümlerde envanterimizde bulunan 100 m, 500 m ve 1000 m derinliklerde ölçü alabilme kapasitesine sahip cihazlar kullanılır.

Cihazın üzerinde entegre bir GPS ve Wifi bağlantısı mevcuttur. Wifi bağlantısı sayesinde veriler hızlı bir şekilde indirilerek istenen şekilde kayıt edilir.

Ölçülen oşinografik parametreler

 • Tuzluluk
 • Sıcaklık
 • Yoğunluk
 • İletkenlik
 • Işık ve ses geçirgenliği

Cihaz üzerindeki basınç, sıcaklık, iletkenlik ve pH sensörleri su kolonu boyunca sürekli kayıt almaktadır. Tuzluluk, yoğunluk ve ses hızı ise bu değerler kullanılarak hesaplanır. Tuzluluk-Sıcaklık analizleri yapılır.

Ayrıca Multiparameter ölçüm cihazlarımızla gerçek zamanlı olarak biyolojik kirlilik, bulanıklık, çözünmüş oksijen ve klorofil A ölçümleri gerçekleştirmekteyiz.

Kordil Metocean Oşinografik Parametreler

Deniz ve hava koşullarını çalışmak ve tahmin modelleri hazırlamak için yüksek kalitede meteorolojik ve oşinografik verilere ihtiyaç vardır. Doğru modeli oluşturabilmek için sabit bir istasyon yardımıyla sürekli veri alınmalıdır. Ölçüm istasyonları uzun süreli verileri ölçme ve izleme imkanı verir. Yüksek hassasiyette doğru modelleri oluşturmanın en iyi yolu budur.

 

Kıyılarda ya da denizlerde şamandıralar ile gerçek zamanlı Met-Ocean istasyonları kurup, internet bağlantısı ile bilgisayardan gerçek zamanlı olarak kayıt ediyoruz.

Kordil MetOcean sistemi ile dinamik olarak ölçülebilen parametreler

 • Su seviyesi yüksekliği
 • Su sıcaklığı
 • Dalga yönü
 • Dalga yüksekliği
 • İletkenlik
 • Dinamik ve statik lokasyonlarda mutlak rüzgâr hızı (bağıl ve gerçek)
 • Maksimum rüzgar hızı (gust)
 • Hava sıcaklığı
 • Hava basıncı
 • Bağıl nem
 • Konum
 • Çiğlenme

Ölçümlerde kullandığımız Kordil Metocean sistemi ve yazılımı Kordil tarafından geliştirilmiştir.

Su Seviyesi Yüksekliği Ölçümleri

Limanlar ve tersaneler gibi mühendislik yapıları için gerçekleştirilecek operasyonlar, tarama, ölçüm çalışmaları ve diğer bir çok uygulama için su seviyesi ölçümleri yapmaktayız. Tatlı su veya tuzlu su fark etmeksizin ölçüm sahasında mobil olarak veya sabit istasyon yöntemiyle ölçümleri gerçekleştiriyoruz. Ölçümlerde yüksek doğrulukta su seviyesi ölçümleri yapabilen, üzerinde bulunan kayıt ünitesiyle su seviyesini zaman ve konum bilgisi ile beraber kaydeden sistemler kullanmaktayız. Kullandığımız sisteme datum düzeltmesi girilerek su seviyelerinin ilgili datumda gönderimi ve kaydı sağlanır. Ayrıca veriler gerçek zamanlı olarak cep telefonuna indirilebilir.

Uygulama alanları

 • Batimetrik,hidrografik ve oşinografik ölçümler
 • Seyir güvenliği için su seviyesi ölçümleri
 • Baraj ve doğal göllerin su seviyelerinin takibi
 • Ortalama deniz suyu seviyesi yüksekliği tespiti
 • Dalga yüksekliği ve çalkantı modelleme

Ölçümlerde kullandığımız Kordil TG05 Tide Guage sistemi ve yazılımı Kordil tarafından geliştirilmiştir.

Oşinografi.com

Oşinografi.com premium alan adı, sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına oluşturulmuş ve bizlere daha hızlı ve kolay erişiminize yardımcı olmak üzere kullanımdadır.


Oşinografi - Akıntı Hızı ve Yön Ölçümü Oşinografi - Ses Hızı ve CTD Ölçümü ADCP