Jeodezi ve Mühendislik Ölçmeleri

Jeodezi tüm ölçme mühendisliğinin temel altyapısını teşkil etmesi hasebiyle, içerisinde çok fazla tuzaklar barındıran bir mühendislik dalıdır. Kordil bu alanda ticari yazılım geliştirmiş, ulusal ve uluslararası birçok jeodezi projesi gerçekleştirmiştir. Kara bağlantılı ve açık deniz jeoid modeli, sofistike nirengi ağı ve dengelemesi, parametre tahmini ve koordinat sistemleri ile alakalı birçok ileri mühendislik içeren çalışmalar yürütmüştür. Kordil hiçbir jeodezik altyapısı olmayan ülkelerde bile altyapı kurmuş ve kullanıma sunmuştur.

 • Nirengi tesisi, ölçümü, hesabı ve dengelemesi
 • Proje sahalarına nirengi ağı kurulup bunların yüksek doğrulukta ölçümü ve dengelemesi
 • Milimetre altı deformasyon, oturma ve burkulma ölçümleri ve erken uyarı sistemleri
 • Raylı ulaştırma ağlarının hızı ve etkili ölçülmesi ve monitör edilmesi
 • Gerçek zamanlı deformasyon izleme ve erken uyarı sistemleri
 • Sanal GNSS ağı kurulumu
 • Jeoid modeli oluşturulması veya mevcut modellerin iyileştirilmesi

Ölçme Noktası / Nirengi Tesisi

Ulusal ve uluslararası standartlarda, ülke nirengi ağına bağlı olarak nirengi tesis edip ölçümleri yapmaktayız. Yüksek doğruluk gerektiren üst düzey nirengi noktalarından proje sahalarında kullanılmak üzere farklı sınıflarda nirengi veya ölçme kontrol noktaları tesis etmekteyiz. Hem küresel hem de lokal doğruluğu garanti etmekteyiz. Bu ölçme noktaları şantiye sahalarında veya çok ücra köşelerde de olabilmektedir. Tüm hesaplamalar Kordil tarafından yapılarak olabilecek en yüksek doğruluk sağlanmakta ve garanti altına alınmaktadır.

Milimetre Altı Deformasyon Ölçme ve İzleme Sistemleri

İnşaat sahalarının, deprem ve doğal afet bölgelerinin izlenmesi maksadıyla 7/24 çalışmaya elverişli, motorize veya gerçek zamanlı sistemler kurarak veya kullanarak olası istenmeyen hareketleri izlemekteyiz. Bu izlemeler çoğu kere insanlı veya insansız kurulumlar aracılığı ile yapılmaktadır. İzlenen yapılar veya nesneler, bir dağ, bir şehir, bir güzergah veya bir bina veya bir çatlak olabilmektedir. Birbirine entegre edilmiş sistemlerden gelen veriler tek bir noktada toplanarak işlenip hazır veri haline getirilmektedir.

Endüstriyel Ölçme Sistemler

Fabrika ve endüstriyel tesislerde makine ve ekipmanların hizalanması teraziye alınması ve eksenlerinin çakıştırılması gibi çok yüksek doğruluk gerektiren ölçümler yapmaktayız. Benzer şekilde gerçek zamanlı kullanılan üzere raylı sitemlerin hem eğim hem ara mesafe hem de konumunun ölçümüne yönelik olarak yerli üretim sistemlerimiz mevcuttur.

Mühendislik Ölçmeleri

Rutin dışına çıkan ölçme Kordil'in ana faaliyet alanlarından birisidir.

 • Tektonik hareketlerin gözlemlenmesi ve kayıtlarının tutulması
 • Toprak kaymalarına karşı erken uyarı sistemlerinin kurulması ve işletmesi
 • Yersel ve GNSS tabanlı deformasyon ölçümü ve erken uyarı sistemi
 • Total-station tabanlı deformasyon gözlem ve erken uyarı sistemleri
 • Bütünleşik lazer tarayıcı ve multibeam sistemi ile hem kara hem deniz tarafının eş-zamanlı ölçümü
 • Uçurum haritalama
 • Üç boyutlu dinamik hareket gözlem sensör ağı kurulumu ve işletilmesi
 • Tünel içi deformasyon ölçümleri
 • Sualtı aşınma ve yer değiştirme hareketlerinin izleme sistemleri
 • Boru hatları periyodik bakım ve incelemelerinin yapılması
 • Demiryolu ray sistemlerinin geometri bozukluklarına karşı periyodik bakım öncesi ölçümleri
 • Otoyollarda hız takip sistemlerine yönelik ölçümler ve bozuk satıh tespiti

Açık Deniz Jeoid Modeli

Kordil açık deniz projeleri yüzeyinde yapılması planlanan tüm ölçüm ve inşaat faaliyetlerinde kullanılmak üzere çok yüksek doğrulukta jeoid modeli oluşturma kapasitesi ve teknik altyapısına sahiptir. Kullanılan ölçme teknikleri endüstri standardı jeodezik yöntemlerin kıyıötesi ölçme deneyimleri ile birleştirilerek güvenilir ve santimetre seviyesi yakalanmaktadır.

Hassas Nivelman

Ülke 1. ve 2. derece nirengi ağlarının sıklaştırılması ve de oturmaların izlenmesi için çok yüksek doğrulukta (kilometrede milimetrenin 10 da 2 si) mertebesinde nivelman yapmaktadır. Bunlar tünel, baraj, köprü gibi mühendislik yapılarının deformasyonlarının izlenmesi amacıyla da kullanılmaktadırlar.

Raylı Sistemler

Ray geometrisinin gerçek zamanlı ölçülerek kayıt altına alınması, eski raylı sistemlerin projelendirmesi ve kalite kontrolünün yapımı amacıyla gerçek zamanlı ölçme ve kayıt sistemi geliştirmiş ve kullanmaktadır.

Ölçme Noktası