Harita Mühendislik ve Ölçme Hizmetleri

Endüstriyel yapılar, santraller, iş merkezleri, köprüler, havalimanları, otoyollar, demiryolları, boru hatları, altyapı projeleri ile mühendislik, madencilik ve araştırma projeleri için ölçme ve harita mühendisliği hizmetleri vermekteyiz. Çalışmalarımızda yüksek teknoloji ürünü ve türlerinin en iyileri diye tabir edilen sistemler kullanmaktayız. Ölçmenin önemini biliyoruz ve bunun için tam donanımlıyız. Kordil geliştirmiş olduğu profesyonel organizasyon yapısı ile harita-mühendislik-firmaları'nın yapmaktan imtina ettiği projelere de talip olarak, sadece inşaat sektörü'ne değil harita-mühendislik-firmaları'na da hizmet vermektedir.

Hizmetlerimize ihtiyaç duymanız durumunda bizimle temasa geçiniz.

Kısa ve Uzun Süreli Donanımlı Ölçme Ekibi ve Ekipmanları; Harita Mühendislik Hizmetleri

Kordil harita-mühendislik hizmeti sunmanın yanı sıra, küçüklü büyüklü araştırma, mühendislik ve inşaat projeleri için hizmet ve servisler vermektedir. Yüksek teknoloji ile üretilmiş ölçme ve konumlandırma sistemleri kullanmaktayız. Kullandığımız ve sahibi olduğumuz teknik donanımlar sıradan harita-mühendislik-firmaları'nın sahip olması zor sistemler olup bunlar nitelikli iş gücünü yaparken nitelikli işveren firmalar da kazandırmaktadır. Özellikle yabancı veya uluslararası projelerde rekabet edebilirlik bu anlamda çok önem arz etmektedir. Kordil sadece ulusal markette harita-mühendislik hizmeti veren bir firma olmayıp uluslararası markette de bir çok projeler yürütmüş ve yürütmektedir.

Kısa veya uzun vadeli projelerinizde çalıştırılmak üzere, ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek en uygun kalitede seçilmiş ve yetişmiş harita mühendisi, harita teknikeri, topoğraf veya ölçme personeli arıyorsanız bizler burda sizlere destek olmak için varız. Aşağıdaki alanlarda çalışmak üzere grup ve tekil personel temini yapabilmekteyiz.

 • Hidrografik ölçme mühendisleri ve teknisyenleri
 • Harita mühendisi / jeodezi ve fotogrametri mühendisleri
 • Harita teknikeri
 • Harita teknisyeni
 • Topoğraf
 • Alet operatörleri
 • Ölçme asistanları
 • CBS Operatörü
 • Batimetri / hidrografi personeli

Harita Mühendislik ve Ölçme Kontrol Hizmetleri ve Raporlama

Yapım aşamalarında alt yüklenicilerin yaptığı çalışmalarının işveren tarafından denetim altında tutulması amacıyla kritik aşamaların tarafsız bir firma tarafından kontrol edilerek hesaplamaların, hak edişlerin ve projenin doğru ilerlemesini garanti altına almak. Bu sayede çok pahalıya mal olacak hataların önceden tespit edilip kontrol altına alınması sağlanarak gereksiz sigorta masraflarını ve risk faturalarını azaltır.

Mobil Haritalama ve Güzergah Haritaları

Mobil haritalama ve konumlandırma gibi GPS temelli uygulamalarda, Kordil'in sahibi olduğu Kordil Navigation Pro yazılımı kullanılmaktadır. Bu yazılım Kordil'in sahasına giren birçok mobil haritalama ve navigasyon projelerinde avantaj sağlamakta olup gerektiğinde de projeye özel olarak yeniden değerlendirilmektedir. Otoyollarda hız kontrollerinin yapılması amacıyla mobil ölçme sistemleri ile yüksek doğrulukta, iki nokta arası mesafeler ölçülmekte ve hesaplanmaktadır. Tünel içi kilometre ölçümleri de ayrıca kendi sistemlerini kullanarak yapmaktadır.

Akıllı Haritalar ve Akıllı Altyapı Sistemleri / Coğrafi Bilgi Sistemleri Entegrasyonu

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS/GIS) hizmetleri altında, konumsal veriler ile konumsal olmayan verilerin ilişkilendirilip akıllı haritalar üretip, mevcut verilerinizi, hassas ve dikkatli bir şekilde işleyip, faaliyet alanlarına uygun bir otomasyon sistemi dizayn ederek faal hale getirdikten sonra yeniden sizlerin kullanımına açabiliriz. Özetle CBS servis ve hizmetlerimiz:

 • Akıllı harita üretimi
 • Veri analizi ve CBS sistemlerine entegrasyonu
 • Farklı veri kaynaklarının birleştirilmesi
 • Konumsal ve konumsal olmayan veri toplama ve toplanan verileri işleme
 • Dijitalden vektörel veriye dönüşüm (sayısallaştırma)
 • Sayısal veya dijital verilerin koordinat dönüşümleri
 • Coğrafi veri analizi
 • Veri modelleme
 • Veri otomasyonu
 • CBS programlarına eklenti programlarının yazılması
 • Mevcut harita ve verilerin yeni sistemlere dönüşümleri (transformasyon)

Kamu Kurumlarına Tescile Esas Resmi Harita Mühendislik Hizmetleri

Belediye ve tapu-kadastro ile alakalı projelerinizin teknik takibi ve resmi tescil gerektiren, imar plan uygulamaları, parselasyon, ayırma, birleştirme gibi harita mühendislik firmalarının asli görevleri arasında sayılan iş kalemleri için de hizmetinizdeyiz. Bu amaçla bürokrasiyi ve mevzuatı iyi bilen deneyimli harita mühendislerimiz, sıradan veya karmaşık işlerinizin çözümünde de destek olacaktır.

 • Plankote
 • Yola terk
 • Bina, parsel veya köşe noktası aplikasyonu ve kot kesit rölevesi
 • Parsellerin ayrıştırılması veya birleştirilmesi
 • Kadastral sınırların tespiti ve kullanım haritalarının yapımı
 • Mülkiyet ihlallerine yönelik ölçümler
 • Aplikasyon krokisi temini ve uygulaması

'Kadastro Lisanslı Harita Mühendislik Büroları (LİHKAB)' ve 'Serbest Harita Mühendislik Firmaları' Hakkında

Kordil Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti. harita mühendislik hizmeti vermek üzere tüm yetki ve lisanslara sahiptir. Tüm faaliyetleri ile ilgili zorunlu ilgili meslek odalarına tescillidir (TMMOB'a bağlı Harita Kadastro Mühendisleri Odası, Deniz Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Ticaret Odası). Ancak, Türkiye Cumhuriyeti Tapu ve Kadastro Müdürlükleri 'nin asli görevleri kapsamında bulunan ve özel görevlendirmeler ile mülkiyet sınır tespitleri kısmen Lisanslı Harita Kadastro Büroları 'na devredilmiştir.

Faaliyet alanları mülkiyet ile alakalı işler ile sınırlandırılmış bu bürolar, zaman zaman yanlış anlaşma konusu olmaktadır. Bizim gibi harita firmaları veya harita büroları ile karıştırılmakta lisanslı veya lisanssız bürolar şeklinde bir sınıflandırmaya tabi tutulmaktadırlar veya lisans durumu sorgulanmaktadır. Bizim gibi harita mühendislik firmaları ile kadastro lisanslı harita büroları tamamen farklı kategorilerde faaliyet gösteren iki sınıftan ibarettir. Kadastro Lisanslı Harita Kadastro Büroları (LİHKAB), önceden beri sadece resmi Kadastro ofislerinin yürüttüğü ve sadece mülkiyetler ile alakalı olan bazı iş kalemlerini, kontrollü ve özel bürolara devretmek suretiyle (noterlik gibi) iş kalemlerini devlet adına yapmaya yetkin ve yeterlidir. Bizim gibi Harita Mühendislik Firmaları veya Harita ve Kadastro Büroları, kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu tüm harita mühendislik hizmetlerini yapmaya ve yürütmeye yetkin ve yeterlidir.

Kadastro Lisanslı Harita Büroları 'nın kapsamına giren bu işler, sadece sadece yasa ile belirlenmiş iş kalemlerini kapsamakta ve sadece mülkiyet ile sınırlıdır. Bu bürolar (LİHKAP Büroları) harita firmalarının yürütmeye yetkin olduğu birçok işi yapma yetkinliğine kanunen sahip değillerdir. Yetkileri önceden sadece devlet daireleri tarafından yapılan ve hiç bir zaman özel sektör tarafından yapılmayan (zaman zaman yasal olmayan ihlaller yaşanmaktadır diye duyuyoruz). Ancak, bizim gibi harita Serbest Harita Mühendislik Firmaları bu yarı resmi, Lisanslı Harita ve Kadastro Büroları (LİHKAB) bürolar ile de arayüz sağlamaktadır. Bu büroların da meslektaşlarımız olması hasebiyle, sadece zaruri olduğu kadar iletişime geçilerek tek elden destek almanızı sağlıyoruz. Dolayısıyla söz konusu harita mühendislik işleri ise, sadece bizimle veya bizim gibi firmalar ile iletişime geçmeniz yeterli olmaktadır.

 

Harita Mühendislik

İnşaat Ölçme

Şantiye Ölçme

jeodezik

halihazir harita

topografik

mobil-haritalama.jpg