AML Oceanographic Sistemleri

#
Base X2 sağlam, kolay taşınabilir ve 100 veya 500 metre derinliğe kadar sığ sular için dizayn edilmiş, üzerinde bulunan 2 sensör yuvası ile ses hızı dışında başka X Change™ sensör takılmasına da olanak sağlayan bir ses hızı ölçüm cihazıdır. Yaygın olarak Base X2 cihazı İletkenlik, Sıcaklık ve Derinlik (Conductivity, Temperature ve Depth ;CTD) veya Ses Hızı ve Derinlik (Sound Velocity and Depth; SVP) ölçecek şekilde sensör konfigürasyona sahiptir. Ses hızı konfigürasyonu özellikle yüksek doğruluk gerektiren batimetrik ölçümler için alternatifsizdir. CTD sensörlerini de kullanarak ses hızı hesaplanabilirken, hidrografi sektöründe yüksek doğruluğun önemli olması sebebiyle bu sensörlerin pek tercih edilmediği bunun yerine kesin çözüm olan SVP cihazlarının kullanımı gerekmektedir.
#
Minos X sağlam, kolay taşınabilir ve 1000 metre derinliğe kadar olan sular için dizayn edilmiş üzerinde bulunan 3 sensör yuvası ile ses hızı dışında başka X Change™ sensör takılmasına da olanak sağlayan bir ses hızı ölçüm cihazıdır. İletkenlik, Sıcaklık ve Derinlik sensörleri ile CTD olarak kullanılabilmektedir. Benzer şekilde Ses Hızı, Sıcaklık ve Derinlik sensörleri takılarak hem SVP hem de CTD sensörü olarak kullanılabilmektedir. CTD; Conductivity / İletkenlik, Temperature / Sıcaklık, ve Depth / Derinlik parametreleri kullanılarak Ses Hızı hesaplanmakta veya SVP; Sound Velocity / Ses Hızı, Depth / Derinlik ve Temperature / Sıcaklık,sensörleri kullanarak CTD parametreleri hesaplanmaktadır. Bu bağlamda kendinizi yakın hissettiğiniz sektöre bağlı olarak sensör konfigürasyonu satın alabilirsiniz.
#
Plus X sağlam, kolay taşınabilir ve 500, 5000 veya 6000 metre derinliğe kadar olan sular için dizayn edilmiş üzerinde bulunan 5 sensör yuvası ile ses hızı dışında başka X Change™ sensör takılmasına da olanak sağlayan bir ses hızı ölçüm cihazıdır. İletkenlik, Sıcaklık ve Derinlik sensörleri ile CTD olarak kullanılabilmektedir. Benzer şekilde Ses Hızı, Sıcaklık ve Derinlik sensörleri takılarak hem SVP hem de CTD sensörü olarak kullanılabilmektedir. CTD; Conductivity / İletkenlik, Temperature / Sıcaklık, ve Depth / Derinlik parametreleri kullanılarak Ses Hızı hesaplanmakta veya SVP; Sound Velocity / Ses Hızı, Depth / Derinlik ve Temperature / Sıcaklık,sensörleri kullanarak CTD parametreleri hesaplanmaktadır.
#
Metrec X sağlam, kolay taşınabilir ve 500 veya 6000 metre derinliğe kadar olan sular için dizayn edilmiş üzerinde bulunan 5 sensör yuvası ile ses hızı dışında başka X Change™ sensör takılmasına da olanak sağlayan bir ses hızı ölçüm cihazıdır. İletkenlik, Sıcaklık ve Derinlik sensörleri ile CTD olarak kullanılabilmektedir. Benzer şekilde Ses Hızı, Sıcaklık ve Derinlik sensörleri takılarak hem SVP hem de CTD sensörü olarak kullanılabilmektedir. CTD; Conductivity / İletkenlik, Temperature / Sıcaklık, ve Depth / Derinlik parametreleri kullanılarak Ses Hızı hesaplanmakta veya SVP; Sound Velocity / Ses Hızı, Depth / Derinlik ve Temperature / Sıcaklık,sensörleri kullanarak CTD parametreleri hesaplanmaktadır.
#
Micro X, bir ölçüm aracının gövdesine ya da ucuna monte edilebilme özelliği ile benzer entegre uygulamaları için tasarlanmış tek sensörlü bir probdur. İnce hafif ve sağlam yapısıyla ölçüm araçlarına kolayca monte edilir, 500 veya 6000 metre derinliğe kadar olan sular için derinlik profili bazında ölçüm alır. Micro X, üzerinde bulunan tek sensör yuvası aracılığı ile AML X Change™ sensörlerinden uygun olanlarının takılmasına da olanak sağlar.
#
Smart X bir ölçüm aracının gövdesine ya da ucuna monte edilebilme özelliği ile benzer entegre uygulamaları için tasarlanmış, 500 veya 6000 metre derinliğe kadar olan sular için dizayn edilmiş üzerinde bulunan 3 sensör yuvası ile ses hızı dışında başka X Change™ sensör takılmasına da olanak sağlayan bir ses hızı ölçüm cihazıdır. İletkenlik, Sıcaklık ve Derinlik sensörleri ile CTD olarak kullanılabilmektedir. Benzer şekilde Ses Hızı, Sıcaklık ve Derinlik sensörleri takılarak hem SVP hem de CTD sensörü olarak kullanılabilmektedir. CTD; Conductivity / İletkenlik, Temperature / Sıcaklık, ve Depth / Derinlik parametreleri kullanılarak Ses Hızı hesaplanmakta veya SVP; Sound Velocity / Ses Hızı, Depth / Derinlik ve Temperature / Sıcaklık,sensörleri kullanarak CTD parametreleri hesaplanmaktadır. Bu bağlamda kendinizi yakın hissettiğiniz sektöre bağlı olarak sensör konfigürasyonu satın alabilirsiniz.
#
AML-1 sağlam, kolay taşınabilir ve 6000 metre derinliğe kadar olan sular için dizayn edilmiş bir ultra kompakt, entegre edilmesi kolay, gerçek zamanlı oşinografik araştırma cihazıdır. AML-1 RT cihazı yapılandırması ile eş zamanlı olarak sahada veri akışı sağlar. Bu ekipmana güç ve iletişim su geçirmez bir konnektör aracılığıyla sağlanır. Askı aparatı sayesinde halat veya ipe bağlanıp istenilen derinliğe kadar indirilerek, derinlik profili bazında ölçüm alır. AML-1, üzerinde bulunan sensör yuvası aracılığı ile AML X Change™ sensörlerinden uygun olanlarının takılmasına da olanak sağlar. Sensörlerin sökme ve takması, basittir ve sadece vidalanarak yerine oturtulur ve çıkartılır.
#
AML-3 sağlam, kolay taşınabilir, 500 metre ve 6000 metre derinliğe kadar olan sular için dizayn edilmiş bir oşinografik araştırma cihazıdır. Toplamda 5 sensöre izin verecek şekilde harici olarak ek sensörler bağlanabilir. AML-3 RT cihazı eş zamanlı olarak sahada veri akışı sağlar. AML-3 LGR cihazı ise, şarj edilebilir bir dahili pil aracılığı ile kendi kendine çalışır ve mekanik bir açma/kapama anahtarına sahiptir. Yaygın olarak çok parametreli profilleme uygulamalarında kullanılır. Ölçümleri dahili günlüğüne kaydeder ve daha sonra veri aktarımına izin verir.
#
AML-6 serisi cihazlar, çeşitli veri toplama uygulamaları için tasarlanmış, yapılandırılabilir birçok parametreli, ölçüm ekipmanı ailesidir. AML-6 cihazının adındaki 6 rakamı cihazın ucuna aynı anda takılabilen X2 serisi sensörlerinin sayısıdır. Toplamda 8 sensöre izin verecek şekilde harici olarak ek sensörler bağlanabilir. Sensörlerin sökme ve takması basittir ve sadece vidalanarak yerine oturtulur ve çıkartılır. Standart sistem üzerinde ses hızı ve derinlik sensörü bulunur. Sistem Sailfish yazılımı ile birlikte tedarik edilmekte ve bu yazılım ile ölçülen veriler bilgisayara bağlantı kablosu ile kolayca aktarılabilmektedir.