Sismik / Subbottom

Deniz tabanı stratigrafisinin çıkarılması amacıyla farklı tiplerde, yüksek çözünürlüklü sismik / subbottom ölçme sistemleri kullanıyoruz. Bu sistemler deniz tabanının ve taban altı yapıların yansıma özelliklerini ölçer, ortamı oluşturan malzemenin ve ortamda farklılığa sebep olan malzemelerin tespitini yapmaktadır.

Ölçümlerde sediment echosounder'i (Pinger), yüksek çözünürlüklü CHIRP ve ultra yüksek çözünürlüklü Boomer / Sparker (UHRS) gibi farklı özellikte teknolojilere sahip sistemler kullanıyoruz. Bu sistemler denizlerde, göllerde ve nehirlerde taban stratigrafisini ortaya çıkaran yüksek çözünürlüklü görüntüler üretir ve tabaka tiplerine göre mükemmele yakın penetrasyon sağlar. Ayrıca ölçümler sırasında farklı yansıtıcı yüzeylerden yansıyan dalgalar gerçek zamanlı olarak kaydedilir. Verici-alıcı kanallarının ayrık oluşu ve yüksek ping oranı sürekli veri toplama yeteneği sunar.

Deniz Sismiği / Su Tabanı Altı Profilleme (Subbottom Profiling)

Yöntem farklı yoğunluk ve kalınlığa sahip tabakaların, her birinin farklı bir empedans değerine sahip olması nedeniyle tabakaların sismik dalgayı farklı katsayılarla yansıtmalarından faydalanır. Sismik sistemler de ölçülen bu yansımalardır. Ölçümlerde her bir yansıma farklı bir stratigrafik tabaka olarak değerlendirilir.

Veri işlem sonrası yapılan sismik değerlendirmeler neticesinde proje sahasında yapılacak olan her türlü tasarım ve yapılaşma bu esaslara göre oluşturulmaktadır. Ölçümlerde özellikle çok kaliteli sistemler kullanmamızın nedeni gözümüzün görmediği ve elimizin tutmadığı yerlerden olabilecek en doğru bilgiyi sağlamaktır. Özellikle kazı veya kazık işlemlerinde sismik ölçümler çok fazla öneme sahiptirler. Araştırma amacıyla yapılan çalışmalarda ise, deniz tabanının morfolojisini, gaz sıkışmalarını, yumuşak zeminin ve temel kayanın tespit edilmesi de zaman zaman yapılacak olan petrol ve gaz sondajlarında öneme sahiptir.

Ölçümlerden elde edilen verilerin, veri işlemi sonrası elde edilen taban altı final kesitlerinden yeraltının stratigrafik durumu hakkında detaylı raporlar sunuyoruz.

Boru Hattı Güzergah Zemin Araştırmaları

Deniz tabanına yerleştirilen veya gömülecek boru hatlarının kazı işleri için uygun ekipman seçimi ve de hattın oturacağı zeminin iyileştirmesine yönelik etütler yapmaktayız.

Kazık Tipi ve Boyları İçin Zemin Araştırması

Denize çakılacak olan kazık veya palplanş boylarının tespiti amacıyla sismik çalışmalar.

Baraj Gölleri Sediment Kalınlığı

Baraj göllerinin ekonomik ömürlerinin tespiti ve geçmişten günümüze oluşan sedimentasyon miktarının belirlenmesi amacıyla, milat kabul edilebilecek şekilde sediment kalınlıklarının ölçülüp kayıt altına alınması. Periyodik takibinin artık daha ekonomik bir yöntem olan batimetri ile bütünleşik yapılabilmesine olanak sağlamaktayız

Kıyı ve Liman Mühendislik Yapıları

Liman, iskele, derin deniz deşarjı, balıkçı barınakları gibi mühendislik yapılarının yapılaşma öncesinde oluşabilecek olan jeoteknik risklerin bertaraf edilebilmesi için jeofizik araştırmaların yapılması.

Petrol ve Gaz

Gaz sıkışmalarını tespit etmek veya patlama ihtimali bulunan yüksek basınçlı sıkışmış gazların varlığı ve bunların tespiti. Platformların oturacağı alanların etütleri ve kurulum sonrasında olası zararlı malzemelerin varlığının tespiti ve temizliğine yönelik ölçümler.

Sismik Yorum