Datumate

#
Haritalama, inşaat, teknik altyapı hizmetleri ve fotogrametri gibi profesyonel işlerde görüntü alımını sağlayan geniş ve kapsamlı bir settir. Sistem saha ölçümlerinde, kavşaklar, topografya, endüstriyel tesisler, köprüler, demiryolları, kamu altyapısı gibi profesyonel çalışmalarda doğru ve güvenilir sonuçlar elde etmenize yarayan, yüksek teknolojik uçuş teknolojisine sahip entegre bir sistemdir.