EdgeTech

#
Edgetech, kıyı ötesi araştırmalarda kullanılmak üzere ful spektrum teknolojisi ile CHIRP sinyalleri üreten, sub-bottom profiler (su tabanı profiieme sistemi / deniz sismiği), side scan sonar (yanal taramalı sonar), ve multibeam echosounder üreten bir firmadır. Edgetech 3400 2-16 kHz frekanslarında ölçü alabilen geniş band frekans modülasyonlu (FM), tam spektrum CHIRP teknolojisini kullanan bir sub bottom profiler (deniz tabanı altı sismik) ölçüm sistemidir. Denizlerde, göllerde ve nehirlerde taban stratigrafisini ortaya çıkaran yüksek çözünürlüklü görüntüler üretir ve tabaka tiplerine göre mükemmele yakın penetrasyon (80 metreye kadar) sağlar. Ayrıca ölçümler sırasında farklı yansıtıcı yüzeylerden yansıyan dalgalar gerçek zamanlı olarak kaydedilir. Edgetech sisteminin doğrusal yazılım mimarisini kullanarak toplanan veriler, kullanıcılara karmaşık yansımalarda bile sediman tipi belirleme ve ölçme imkanı sağlar. Boru Hattı Modu Cihaz gömülü boru hatlarının optimum şekilde görüntülenmesi ve konumunun belirlenmesi için PVDF alıcı dizileri ile yapılandırılmış yeni ve benzersiz bir "boru hattı" moduna sahiptir. Verici-alıcı kanallarının ayrık oluşu ve yüksek ping oranı ile sürekli veri toplama yeteneği boru hattı aramaları için özellikle geliştirilmiştir.
#
EdgeTech OTS SBP geniş bantlı CHIRP teknolojisine sahiptir. 3400 OTS, okyanuslar, göller ve nehirlerde çeşitli taban tiplerine etkili nüfuz sağlamak için düz çok kanallı bir hidrofon dizisi kullanarak 80 metreye kadar penetrasyon sağlayarak, sub-bottom stratigrafisinin yüksek çözünürlüklü görüntülerinin elde edilmesini sağlar. 1-10 kHz frekanslı modeli 200 metreye kadar penetrasyon sağlayabilir. Boru Hattı Modu ile de gömülü boru hatları veya kabloların konumunu ve görüntülenmesini olanak tanır. Verici-alıcı kanallarının ayrık oluşu ve yüksek ping oranı ile sürekli veri toplama yeteneği boru hattı aramaları için özellikle geliştirilmiştir. Sistem ayrıca gerçek zamanlı yansıma katsayısı ölçümleri sunar, böylece kullanıcılar sediment yansımasını değerlendirip sediment türlerini analiz ederek detaylı 'analitik' veri toplayabilirler. Hafif yapısı ile 3400 OTS, küçük teknelerin kullanıldığı sığ su araştırmaları için idealdir. Ayrıca, düşük frekanslı modeli, çift verici ve büyük alıcı dizisi ile derin su ve rüzgar enerjisi uygulamaları için uygundur.