EdgeTech

#
Edgetech, kıyı ötesi araştırmalarda kullanılmak üzere ful spektrum teknolojisi ile CHIRP sinyalleri üreten, sub-bottom profiler (su tabanı profiieme sistemi / deniz sismiği), side scan sonar (yanal taramalı sonar), ve multibeam echosounder üreten bir firmadır. Edgetech 3400 2-16 kHz frekanslarında ölçü alabilen geniş band frekans modülasyonlu (FM), tam spektrum CHIRP teknolojisini kullanan bir sub bottom profiler (deniz tabanı altı sismik) ölçüm sistemidir. Denizlerde, göllerde ve nehirlerde taban stratigrafisini ortaya çıkaran yüksek çözünürlüklü görüntüler üretir ve tabaka tiplerine göre mükemmele yakın penetrasyon (80 metreye kadar) sağlar. Ayrıca ölçümler sırasında farklı yansıtıcı yüzeylerden yansıyan dalgalar gerçek zamanlı olarak kaydedilir. Edgetech sisteminin doğrusal yazılım mimarisini kullanarak toplanan veriler, kullanıcılara karmaşık yansımalarda bile sediman tipi belirleme ve ölçme imkanı sağlar. Boru Hattı Modu Cihaz gömülü boru hatlarının optimum şekilde görüntülenmesi ve konumunun belirlenmesi için PVDF alıcı dizileri ile yapılandırılmış yeni ve benzersiz bir "boru hattı" moduna sahiptir. Verici-alıcı kanallarının ayrık oluşu ve yüksek ping oranı ile sürekli veri toplama yeteneği boru hattı aramaları için özellikle geliştirilmiştir.