AML Oceanographic

#
Base X2 sağlam, kolay taşınabilir ve 100 veya 500 metre derinliğe kadar sığ sular için dizayn edilmiş, üzerinde bulunan 2 sensör yuvası ile ses hızı dışında başka X Change™ sensör takılmasına da olanak sağlayan bir ses hızı ölçüm cihazıdır. Yaygın olarak Base X2 cihazı İletkenlik, Sıcaklık ve Derinlik (Conductivity, Temperature ve Depth ;CTD) veya Ses Hızı ve Derinlik (Sound Velocity and Depth; SVP) ölçecek şekilde sensör konfigürasyona sahiptir. Ses hızı konfigürasyonu özellikle yüksek doğruluk gerektiren batimetrik ölçümler için alternatif sizdir. CTD sensörlerini de kullanarak ses hızı hesaplanabilirken, hidrografi sektöründe yüksek doğruluğun önemli olması hasebiyle pek tercih edilmediği, bunun yerine kati çözüm olan SVP kullanılmaktadır.
#
Minos X sağlam, kolay taşınabilir ve 1000 metre derinliğe kadar olan sular için dizayn edilmiş üzerinde bulunan 3 sensör yuvası ile ses hızı dışında başka X Change™ sensör takılmasına da olanak sağlayan bir ses hızı ölçüm cihazıdır. İletkenlik, Sıcaklık ve Derinlik sensörleri ile CTD olarak kullanılabilmekte, benzer şekilde, Ses Hızı, Sıcaklık ve Derinlik sensörleri takılarak hem SVP hem de CTD sensörü olarak kullanılabilmektedir. CTD; Conductivity / İletkenlik, Temperature / Sıcaklık, ve Depth / Derinlik parametreleri kullanılarak Ses Hızı hesaplanmakta veya SVP; Sound Velocity / Ses Hızı, Depth / Derinlik ve Temperature / Sıcaklık,sensörleri kullanarak CTD parametreleri hesaplanmaktadır. Bu bağlamda kendinizi yakın hissettiğiniz sektöre bağlı olarak sensör konfigürasyonu satın alabilirsiniz.
#
Plus X sağlam, kolay taşınabilir ve 500, 5000 veya 6000 metre derinliğe kadar olan sular için dizayn edilmiş üzerinde bulunan 5 sensör yuvası ile ses hızı dışında başka X Change™ sensör takılmasına da olanak sağlayan bir ses hızı ölçüm cihazıdır. İletkenlik, Sıcaklık ve Derinlik sensörleri ile CTD olarak kullanılabilmekte, benzer şekilde, Ses Hızı, Sıcaklık ve Derinlik sensörleri takılarak hem SVP hem de CTD sensörü olarak kullanılabilmektedir. CTD; Conductivity / İletkenlik, Temperature / Sıcaklık, ve Depth / Derinlik parametreleri kullanılarak Ses Hızı hesaplanmakta veya SVP; Sound Velocity / Ses Hızı, Depth / Derinlik ve Temperature / Sıcaklık,sensörleri kullanarak CTD parametreleri hesaplanmaktadır.
#
Metrec X sağlam, kolay taşınabilir ve 500 veya 6000 metre derinliğe kadar olan sular için dizayn edilmiş üzerinde bulunan 5 sensör yuvası ile ses hızı dışında başka X Change™ sensör takılmasına da olanak sağlayan bir ses hızı ölçüm cihazıdır. İletkenlik, Sıcaklık ve Derinlik sensörleri ile CTD olarak kullanılabilmekte, benzer şekilde, Ses Hızı, Sıcaklık ve Derinlik sensörleri takılarak hem SVP hem de CTD sensörü olarak kullanılabilmektedir. CTD; Conductivity / İletkenlik, Temperature / Sıcaklık, ve Depth / Derinlik parametreleri kullanılarak Ses Hızı hesaplanmakta veya SVP; Sound Velocity / Ses Hızı, Depth / Derinlik ve Temperature / Sıcaklık,sensörleri kullanarak CTD parametreleri hesaplanmaktadır.
#
Micro X, bir ölçüm aracının gövdesine yada ucuna monte edilebilme özelliği ile benzer entegre uygulamaları için tasarlanmış tek sensörlü bir probdur. İnce hafif ve sağlam yapısıyla ölçüm araçlarına kolayca monte edilir, 500 veya 6000 metre derinliğe kadar olan sular için derinlik profili bazında ölçüm alır. Micro X, üzerinde bulunan tek sensör yuvası aracılığı ile AML X Change™ sensörlerinden uygun olanlarının takılmasına da olanak sağlar.
#
Smart X bir ölçüm aracının gövdesine yada ucuna monte edilebilme özelliği ile benzer entegre uygulamaları için tasarlanmış, 500 veya 6000 metre derinliğe kadar olan sular için dizayn edilmiş üzerinde bulunan 3 sensör yuvası ile ses hızı dışında başka X Change™ sensör takılmasına da olanak sağlayan bir ses hızı ölçüm cihazıdır. İletkenlik, Sıcaklık ve Derinlik sensörleri ile CTD olarak kullanılabilmekte, benzer şekilde, Ses Hızı, Sıcaklık ve Derinlik sensörleri takılarak hem SVP hem de CTD sensörü olarak kullanılabilmektedir. CTD; Conductivity / İletkenlik, Temperature / Sıcaklık, ve Depth / Derinlik parametreleri kullanılarak Ses Hızı hesaplanmakta veya SVP; Sound Velocity / Ses Hızı, Depth / Derinlik ve Temperature / Sıcaklık,sensörleri kullanarak CTD parametreleri hesaplanmaktadır. Bu bağlamda kendinizi yakın hissettiğiniz sektöre bağlı olarak sensör konfigürasyonu satın alabilirsiniz.