Projeler

 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

Kordil yıl içerisinde faklı dallarda projeler yapmaktadır. Projelerin bazılar yıllar, bazıları ise bir kaç gün veya bir kaç hafta sürebilmektedir. Kordil'in esnek yapısı ve yüksek kapasiteli personeli sayesinde işverenlerin tüm taleplerini karşılayabilmektedir. Liste ile sınırlı olmamak koşuluyla aday olduğumuz bazı proje tipleri listelenmiştir.

 • Kazı ve deniz inşaatı
 • Kıyı-ötesi yenilenebilir enerji
 • Saha araştırmaları
 • Liman ve seyir kanalı
 • Çevre hizmetleri
 • İç su yolları hizmetleri
 • Yüksek çözünürlüklü deniz tabanı haritalama
 • Kazı ve tarama hakediş ölçümleri
 • Kablo ve boru hattı ölçümleri
 • Uzaktan kumandalı sualtı araştırma sistemleri
 • Yüksek çözünürlüklü sismik ölçümler
 • Yüksek çözünürlüklü lazer tarama ve 3B modelleme
 • Numune ve laboratuvar analizleri
 • Meteorolojik ve oşinografik ölçümler
 • Deniz arkeolojisi
 • Veri işlem ve raporlama
 • İnşaat öncesi ve sonrası için ölçümler
 • Sualtı aşınma takibi
 • Hassas konumlandırma sistemleri
 • Topoğrafik haritalama
 • Mobil ve statik lazer tarama
 • Havai ve yersel fotogrametri
 • Uydu fotogrametrisi ve jeoreferanslama
 • Yakın mesafe fotogrametrisi ve 3B modelleme